Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Ze Ri - balík všetkých kurzov online
Ze Ri - balík všetkých kurzov online
ONLINE KURZ
(80 h)
K DISPOZÍCII IHNEĎ
Na splátky
kartou - budete presmerovaní do nášho nového eshopu
12 splátok po 38 € mesačne
38 €/mesiac
12 mesačných splátok

Zaujíma Vás ako vyhľadať vhodný dátum a čas pre správne aktivovanie energie v priestore a čase? Chcete sa stať profesionálnym konzultantom v tejto oblasti alebo sa venovať téme len pre osobnú potrebu?

Čo všetko je v balíku zahrnuté?

Balík ZeRi kurzov - naživo a online

 • Šesť on line video kurzov v rozsahu 80 hodín, ktoré môžete študovať doma
 • Študijné materiály na stiahnutie v elektronickej podobe ku všetkým modulom
 • Trojmesačná licencia na plnú verziu profesionálneho softvéru na časovanie udalostí
 • Záverečné skúšky a vystavenia osvedčenia

Časový harmonogram štúdia

Všetky online moduly Vám budú sprístupnené na dobu 8 mesiacov na samoštúdium v pohodlí Vášho domova.

 1. Časovanie osobných udalostí (16 h online z domu)
 2. Časovanie Feng Shui udalostí (16 h online z domu)
 3. Xuan Kong Da Gua (24 hodín online z domu)
 4. Xuan Kong Da Gua - praktické príklady workshop (8 hodín online z domu)
 5. ZeRi - výber priaznivých dátumov, praktické príklady (8 hodín online z domu)
 6. ZeRi 2 - výber priaznivých dátumov, praktické príklady (8 hodín online z domu)
 7. Záverečná skúška a certifikáty


Video ukážka z kurzu

Počas štúdia využijeme najmodernejšie formy štúdia v kombinácii s "klasikou", na ktorú sme všetci zvyknutý. Ako to teda bude prebiehať?

Po prihlásení a úhrade za kurz dostanete prístup k video materiálom, ktoré budete študovať v pohodlí doma u seba, v čase kedy Vám to bude vyhovovať. Ku každej časti kurzu dostanete k dispozícii pripravené študijné materiály v elektronickej forme, vrátane príkladov a podporného softvéru. Na záver Vás čaká záverečná skúška v podobe projektovej štúdie. Po jej odovzdaní dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na kurze nie sú požadované žiadne vstupné znalosti. Všetko čo potrebujete sa dozviete priamo počas štúdia.


Podrobná obsahová náplň

I. Modul - ZeRi - časovanie osobných udalostí

História a techniky časovania

 • Princípy času v tradičnej čínskej metafyzike
 • Historický vývoj techník časovania
 • Významné smery a techniky
 • Vzťah techník časovania a BAZI
 • Všeobecné a personalizované techniky vyhľadania vhodných dátumov
 • Interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev

Vyhľadanie problematických dátumov

 • Všeobecné a osobné problematické dátumy
 • Konflikt ročnej Qi
 • Konflikt mesačnej Qi
 • Konflikt dennej Qi
 • Denné a mesačné SAN SHA dni
 • Shi E Da Bai Ri a 6 skupín 60 JiaZI
 • Si Li Ri - extrémne stavy solárnej QI
 • Si Jue Ri - vyhľadanie dní so slabou Qi
 • Da Hao - vyhľadanie osobných konfliktných dní na základe individuálnej BaZi tabuľky osoby

Vyhľadanie vhodných dní

 • Všeobecné a osobne personalizované vhodné dni
 • Shi Er Zhi Shen - 12 stavov qi a ich výpočet a praktická aplikácia
 • Práca s desaťtisícročným čínskym kalendárom
 • Analýza potenciálu 12 dní Shi Er Zhi Shen
 • Ako vybrať správny deň pre správnu aktivitu
 • Podrobný rozbor vládcov 12 dní
 • Vyhľadanie vhodného dňa pomocou techniky 28 lunárnych konštelácií
 • Rozbor potenciálu 28 lunárnych konštelácií

Vyhľadanie vhodného času v rámci dňa

 • Princípy výberu vhodnej hodiny na základe povahy aktivít
 • Ako sa vyhnúť konfliktným hodinám v rámci dňa
 • Výpočet hodinového piliera na základe denného piliera
 • Výpočet priaznivých a negatívnych vplyvov hviezd na úrovni hodinového piliera
 • Rozbor potenciálu priaznivých vplyvov hviezd (Tian Guan, Jin Gui, Tian Yi, Xi Shen, Yu Tang, Ri He, Ri Ma, Fu Xing)
 • Rozbor potenciálu nepriaznivých vplyvov hviezd (Ri Po, Yuan Wu, Xun Kong, Bai HuZhu Que, Gou Chen, Ri Xing)
 • Techniky vyhľadania zlatej hodiny

Praktická aplikácia techník časovania v živote

 • výber vhodného dátumu pre svadobný obrad a zásnuby
 • výber vhodného dátumu a času pre rozvod, zrušenie osobného alebo obchodného partnerského zväzku, výpovede zamestnancom a pod.
 • výber vhodného dátumu pre naštartovanie nového businessu, otvorenie obchodu, prevádzky, zahájenie podnikania
 • výber vhodného dátumu pre zahájenie významných udalostí (školenia, konferencie, otvárania, obchodné rokovania, podpísanie zmlúv a dôležitých kontraktov)
 • Výber vhodných dátumov pre obchodné a súkromné dôležité cesty, lety
 • Výber vhodných dátumov pre chirurgické operácie a ošetrenia
 • Výber vhodných dátumov pre očistné a odtučňovacie kúry, regeneračné procedúry

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri - časovanie osobných udalostí

II. Modul - ZeRi - časovanie feng shui udalostí

Princípy časovania vo Feng Shui

 • "akupunktúra" času a priestoru
 • princíp zmeny a vyvolanie účinku v realite
 • techniky časovania vo feng shui

Časovanie v systéme XUAN KONG

 • Ako sa vyhnúť dôležitým zmenám v priestore a čase v problematickcýh dňoch
 • Ročné mesačné a denné problematické vplyvy, ich výpočty a použitie v praxi
 • Tai Sui, San Sha, Sui Po
 • Ako eliminovať aktivovaný vplyv Tai Sui v priestore
 • problematické vplyvy v systéme Xuan Kong Fei Xing
 • priaznivé vplyvy v systéme Xuan Kong Fei Xing a techniky ich aktivovania

Tai Yang Dao Shan - veľká slnečná formulka

 • solárny cyklus a 24 solárnych medziobdobí v priestore a čase
 • práca s LUO PANOM SAN YUAN na vrstve Tai Yang Dao Shan
 • asociácia nebeských kmeňov a zemských vetiev s časom a 24 solárnymi obdobiami
 • kedy renovovať a kedy nerenovovať aké časti priestoru s využitím veľkej slnečnej formulky
 • renovácia časti domu alebo bytu pod nepriaznivými ročnými vplyvmi s využitím veľkej slnečnej formulky
 • vzťah Xiang Xing a Zuo Xing vo vzťahu k 24 solárnym obdobiam
 • aplikácia princípu troch harmónií vo veľkej slnečnej formulke

Dong Gong Date Selection

 • história techniky Dong Gong, jej princípy a praktické využitie v časovaní Feng Shui
 • interakcie 12 solárnych mesiacov a denného piliera kmeňov a vetiev
 • 12 vládcov dňa v systéme Dong Gong
 • NAJIN prvok pre všetky kombinácie nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • vplyv pomocných hviezd v systéme Dong Gong

Praktická aplikácia Dong Gong Date Selection

 • výber najlepších dní pre feng shui aktivity
 • rekonštrukčné práce
 • nasťahovanie sa do nových priestorov
 • zahájenie stavby
 • búracie a výkopové práce
 • presťahovanie sa

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri - feng shui časovanie

III. Modul - Xuan Kong DA Gua - časovanie osobných aj feng shui udalostí

V Číne bolo šesť škôl Xuan Kong počas neskoršej dynastie Qing a skorej éry republiky ale do dnešných čias prežili len dve školy Xuan Kong. Jedna známejšia a populárnejšia - Xuan Kong Fei Xing (technika lietajúcej hviezdy) a druhá menej známa a menej populárna pre širokú verejnosť Xuan Kong Da Gua.

Da Gua (Veľké Gua/Hexagramy) pozostáva zo 64 hexagramov a jadro tohto systému je založené nie na lietajúcich hviezdach ale na používaní prednebeského usporiadania trigamov (Xian Tian Ba Gua) spolu s Luoshu schémou aplikovanou na hexagramy za účelom vyhodnotenia Ji-Xiong (prospešných a škodlivých vplyvov). Aplikácia techniky sa používa pri posúdení prichádzajúceho draka, odchádzajúcej vody, čelného a zadného smeru stavieb, ktoré predstavujú referenčné body pre výpočty.

V tomto pokročilom kurze sa nebudeme venovať len základom Xuan Kong Da Gua pre feng shui prax ale taktiež aj pokročilým technikám Xuan Kong Da Gua Date Selection, čiže aplikácie systému za účelom vyhľadania vhodného dátumu a času na časovanie udalostí pre aktivity.

V systéme Xuan Kong Da Gua každý zo 64 hexagamov obsahuje číslo elementu a číslo periódy. Budete ich vidieť pri práci so San Yuan Bazhai Luopanom na kompase, ktorého kópiu dostanete počas kurzu. Tieto vrstvy kompasu sú veľmi dôležité a sú kľúčom k odomknutiu tajomstiev Xuan Kong Da Gua tak pre feng shui ako aj časovanie udalostí. Je to jedinečná šanca aby ste sa počas troch dní naučili kompletný systém v rámci jedného kurzu.

Čo sa na kurze naučíte?

 • Vyhľadať prosperujúcu lokalitu v exteriéry pre pozemok, stavbu domu, firemných priestorov
 • Vybrať lepší pozemok, dom, byt, firemné priestory pri výbere z viacerých možností
 • Vybrať vhodný čelný smer stavby na základe exteriérových prvkov s presnosťou na 5° s mimoriadne stabilnou qi pre dlhodobé fungovanie
 • Vybrať vhodnú pozíciu a orientáciu vstupných dverí s presnosťou na 5°
 • Vytvoriť projekt záhradnej architektúry okolo domu alebo firemných priestorov
 • Nájsť vhodnú pozíciu pre umiestnenie vodných prvkov
 • Umiestniť v interiéry aktivačné prvky pre harmonizáciu qi
 • Ošetriť nepriaznivé vplyvy v priestore
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu partnerských vzťahov
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu pracovných vzťahov
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu rôznych typov životných problémov (s úradmi, spory, finančné problémy ...)
 • Vyhľadanie a aktivovanie špeciálnych rezonančných bodov v priestore pre harmonizáciu osôb k budove, exteriéru a časový vplyvom
 • Podporiť schopnosť počatia dieťaťa – výber vhodného dátumu a času, nastavenie orientácie postele...
 • Podporiť riešenie problémov v práci a kariérnom raste
 • Harmonizovať priestor pre podporu zdravia a dobrého spánku (pri nespavosti)
 • Vyhľadať vhodný dátum a čas pre aktivácie v priestore a dôležité osobné aj pracovné udalosti
 • Vyhľadať vhodnú budovu a vhodnú miestnosť pre človeka
 • Vyhľadávanie časových brán s mimoriadne stabilnou, vitálnou a priaznivou qi
 • Ročné a mesačné predvídanie vývoja udalostí na základe hexagramov vzhľadom k človeku aj stavbe
 • Analýza vzájomnej kompatibility dvoch osôb
 • Rozbor BAZI pomocou hexagramov
 • Používanie hexagramov v kombinácii s technikami lietajúcich hviezd

Ukážky z kurzu

Xuan Kong Da Gua - 64 hexagramov vo feng shui a časovaní

IV. Modul - Xuan Kong DA Gua - časovanie osobných aj feng shui udalostí workshop

Čo sa na workshope naučíte?

 • Vyhľadať prosperujúcu lokalitu v exteriéry pre pozemok, stavbu domu, firemných priestorov
 • Vybrať lepší pozemok, dom, byt, firemné priestory pri výbere z viacerých možností
 • Vybrať vhodný čelný smer stavby na základe exteriérových prvkov s presnosťou na 5° s mimoriadne stabilnou qi pre dlhodobé fungovanie
 • Umiestniť v interiéry aktivačné prvky pre harmonizáciu qi
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu rôznych typov životných problémov (s úradmi, spory, finančné problémy ...)
 • Vyhľadanie a aktivovanie špeciálnych rezonančných bodov v priestore pre harmonizáciu osôb k budove, exteriéru a časový vplyvom
 • Vyhľadať vhodný dátum a čas pre aktivácie v priestore a dôležité osobné aj pracovné udalosti
 • Vyhľadať vhodnú budovu a vhodnú miestnosť pre človeka
 • Používanie hexagramov v kombinácii s technikami lietajúcich hviezd

Ukážky z workshopu DA Gua

Ukážky z používaných obrázkov

Da Gua - 64 hexagramov - workshop

V. Modul - ZeRi - časovanie osobných aj feng shui udalostí workshop

Čo Vás na workshope čaká?

 • precvičíme si techniky časovania vrátane techník Da Gua 64 hexagramov
 • ukážeme si ako postupovať pri výbere dňa a času na základe kombinácií viacerých techník
 • ako postupovať ak máme k dispozícii len problematické časové vplyvy
 • ako vyhľadať zlatú hodinu
 • precvičíme si pravidlá pre časovanie rekonštrukčných prác vo feng shui
 • budeme vyhľadávať zlaté okamihy s prepojenou qi

Komu je workshop určený

 • praktikom a konzultantov v oblasti techník časovania, Feng Shui a BaZi

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook