Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Balík ZE RI - časovanie osobné, feng shui + workshop
Balík ZE RI - časovanie osobné, feng shui + workshop
Trvanie: 40 h
Miesto: priamo u Vás doma
Akciová cena bez DPH 188 € (310 €)
Akciová cena s DPH 226 € (372 €)
Akcia platí do: 16.04.2024
 
Balík troch kurzov časovania.

Informácie o seminári

Aplikácia systému tradičnej čínskej astrológie vo vzťahu k človeku, priestoru a času. Techniky vyhľadania vhodných dátumov a času (Date Selection) pre plánovanie dôležitých životných udalostí (sťahovanie sa, svadba, obchodné rokovania, podpis zmlúv, cestovanie, obchodné cesty, chirurgické zákroky a pod.). Naučte sa ako plávať v živote po prúde a využiť tok energie v čase pre podporu aktivít človeka.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Čo Vás na seminári čaká?

 • naučíte sa ako sa vyhnúť vplyvu problematických časových vplyvov
 • dozviete sa ako si vybrať vhodný deň pre podporu ľahšieho a rýchlejšieho dosiahnutia Vašich zámerov a aktivít v živote
 • zvládnete techniky rýchleho výberu vhodného dátumu a času pre rôzne oblasti súkromného aj pracovného života

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na seminári nie sú požadované žiadne povinné vstupné znalosti. Základné znalosti z BAZI (štyri piliere čínskej astrológie) sú výhodou.

Komu je seminár určený?

 • Pre konzultantov v oblasti tradičného Feng Shui, BAZI a čínskej astrológie
 • Pre všetkých záujemcov o techniky časovania

Podrobná obsahová náplň

História a techniky časovania

 • Princípy času v tradičnej čínskej metafyzike
 • Historický vývoj techník časovania
 • Významné smery a techniky
 • Vzťah techník časovania a BAZI
 • Všeobecné a personalizované techniky vyhľadania vhodných dátumov
 • Interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev

Vyhľadanie problematických dátumov

 • Všeobecné a osobné problematické dátumy
 • Konflikt ročnej Qi
 • Konflikt mesačnej Qi
 • Konflikt dennej Qi
 • Denné a mesačné SAN SHA dni
 • Shi E Da Bai Ri a 6 skupín 60 JiaZI
 • Si Li Ri - extrémne stavy solárnej QI
 • Si Jue Ri - vyhľadanie dní so slabou Qi
 • Da Hao - vyhľadanie osobných konfliktných dní na základe individuálnej BaZi tabuľky osoby

Vyhľadanie vhodných dní

 • Všeobecné a osobne personalizované vhodné dni
 • Shi Er Zhi Shen - 12 stavov qi a ich výpočet a praktická aplikácia
 • Práca s desaťtisícročným čínskym kalendárom
 • Analýza potenciálu 12 dní Shi Er Zhi Shen
 • Ako vybrať správny deň pre správnu aktivitu
 • Podrobný rozbor vládcov 12 dní
 • Vyhľadanie vhodného dňa pomocou techniky 28 lunárnych konštelácií
 • Rozbor potenciálu 28 lunárnych konštelácií

Vyhľadanie vhodného času v rámci dňa

 • Princípy výberu vhodnej hodiny na základe povahy aktivít
 • Ako sa vyhnúť konfliktným hodinám v rámci dňa
 • Výpočet hodinového piliera na základe denného piliera
 • Výpočet priaznivých a negatívnych vplyvov hviezd na úrovni hodinového piliera
 • Rozbor potenciálu priaznivých vplyvov hviezd (Tian Guan, Jin Gui, Tian Yi, Xi Shen, Yu Tang, Ri He, Ri Ma, Fu Xing)
 • Rozbor potenciálu nepriaznivých vplyvov hviezd (Ri Po, Yuan Wu, Xun Kong, Bai HuZhu Que, Gou Chen, Ri Xing)
 • Techniky vyhľadania zlatej hodiny

Praktická aplikácia techník časovania v živote

 • výber vhodného dátumu pre svadobný obrad a zásnuby
 • výber vhodného dátumu a času pre rozvod, zrušenie osobného alebo obchodného partnerského zväzku, výpovede zamestnancom a pod.
 • výber vhodného dátumu pre naštartovanie nového businessu, otvorenie obchodu, prevádzky, zahájenie podnikania
 • výber vhodného dátumu pre zahájenie významných udalostí (školenia, konferencie, otvárania, obchodné rokovania, podpísanie zmlúv a dôležitých kontraktov)
 • Výber vhodných dátumov pre obchodné a súkromné dôležité cesty, lety
 • Výber vhodných dátumov pre chirurgické operácie a ošetrenia
 • Výber vhodných dátumov pre očistné a odtučňovacie kúry, regeneračné procedúry

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri - časovanie osobných udalostí

Informácie o seminári

Aplikácia systému tradičnej čínskej astrológie a Feng Shui vo vzťahu k človeku, priestoru a času. Techniky vyhľadania vhodných dátumov a času pre plánovanie dôležitých Feng Shui udalostí (stavba domu, nasťahovanie sa, rekonštrukcie, renovácie, aplikácia nápravných opatrení, výkopové práce a pod.).

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Čo Vás na seminári čaká?

 • naučíte sa ako sa vyhnúť aktivovaniu nepriaznivých vplyvov v priestore a čase
 • dozviete sa ako vybrať vhodný dátum pre dôležité Feng Shui udalosti a aktivity
 • zvládnete techniky ako eliminovať problematické vplyvy, ktoré už boli v priestore spustené nevhodnou aktivitou

Súčasťou semináru sú študijné materiály. Počet účastníkov na seminári je obmedzený.

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na seminári nie sú požadované žiadne povinné vstupné znalosti. Znalosti techník Xuan Kong Fei Xing (Lietajúce hviezdy Feng Shui) sú výhodou.

Komu je seminár určený?

 • Pre konzultantov v oblasti tradičného Feng Shui, BAZI a čínskej astrológie
 • Pre všetkých záujemcov o techniky Feng Shui časovania

Obsah seminára

Princípy časovania vo Feng Shui

 • "akupunktúra" času a priestoru
 • princíp zmeny a vyvolanie účinku v realite
 • techniky časovania vo feng shui

Časovanie v systéme XUAN KONG

 • Ako sa vyhnúť dôležitým zmenám v priestore a čase v problematickcýh dňoch
 • Ročné mesačné a denné problematické vplyvy, ich výpočty a použitie v praxi
 • Tai Sui, San Sha, Sui Po
 • Ako eliminovať aktivovaný vplyv Tai Sui v priestore
 • problematické vplyvy v systéme Xuan Kong Fei Xing
 • priaznivé vplyvy v systéme Xuan Kong Fei Xing a techniky ich aktivovania

Tai Yang Dao Shan - veľká slnečná formulka

 • solárny cyklus a 24 solárnych medziobdobí v priestore a čase
 • práca s LUO PANOM SAN YUAN na vrstve Tai Yang Dao Shan
 • asociácia nebeských kmeňov a zemských vetiev s časom a 24 solárnymi obdobiami
 • kedy renovovať a kedy nerenovovať aké časti priestoru s využitím veľkej slnečnej formulky
 • renovácia časti domu alebo bytu pod nepriaznivými ročnými vplyvmi s využitím veľkej slnečnej formulky
 • vzťah Xiang Xing a Zuo Xing vo vzťahu k 24 solárnym obdobiam
 • aplikácia princípu troch harmónií vo veľkej slnečnej formulke

Dong Gong Date Selection

 • história techniky Dong Gong, jej princípy a praktické využitie v časovaní Feng Shui
 • interakcie 12 solárnych mesiacov a denného piliera kmeňov a vetiev
 • 12 vládcov dňa v systéme Dong Gong
 • NAJIN prvok pre všetky kombinácie nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • vplyv pomocných hviezd v systéme Dong Gong

Praktická aplikácia Dong Gong Date Selection

 • výber najlepších dní pre feng shui aktivity
 • rekonštrukčné práce
 • nasťahovanie sa do nových priestorov
 • zahájenie stavby
 • búracie a výkopové práce
 • presťahovanie sa

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri - feng shui časovanie

Informácie o workshope

Praktický workshop určený pre praktikov techník časovania Ze Ri, na ktorom sa zameriame na praktický tréning výberu priorít pri vyhľadávaní prospešných dní a hodín pre dôležité aktivity v osobnom živote a feng shui.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Čo Vás na workshope čaká?

 • precvičíme si techniky časovania vrátane techník Da Gua 64 hexagramov
 • ukážeme si ako postupovať pri výbere dňa a času na základe kombinácií viacerých techník
 • ako postupovať ak máme k dispozícii len problematické časové vplyvy
 • ako vyhľadať zlatú hodinu
 • precvičíme si pravidlá pre časovanie rekonštrukčných prác vo feng shui
 • budeme vyhľadávať zlaté okamihy s prepojenou qi

Komu je workshop určený

 • praktikom a konzultantov v oblasti techník časovania, Feng Shui a BaZi

Ukážky z kurzu:

On line kurz Ze Ri

Ako sa prihlásiť na workshop

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook