Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Akupunktúrne body a meridiány - 02 - Meridián hrubého čreva
Akupunktúrne body a meridiány - 02 - Meridián hrubého čreva
Trvanie: 24
Miesto: online
Akciová cena bez DPH 110 € (150 €)
Akciová cena s DPH 132 € (180 €)
Akcia platí do: 16.04.2024
 

Informácie o štúdiu

V klasických starobylých rukopisoch ako Nei Jing Su Wen-Ling Shu, Nan Jing, a Jia Yi Jing sa nám zachovali cenné informácie o energo-informačnej anatómii človeka, akupunktúrnych bodoch a meridiánoch. Sú zdrojom podrobných hlbokých znalosti o funkcii, účinkoch a vzájomnom prepojení bodov a meridiánov na úrovni fyzického tela, energie, psychických, emočných, mentálnych a spirituálnych úrovní našej existencie. Sú cenným pokladom pre každého praktika čínskej medicíny, qi gongu (čchi kungu), praktikov bojových umení, praktikov masáží tuina, shiatsu, vnútornej alchýme a podobne.

Mojím zámerom je podeliť sa s Vami o podrobné a hlboké informácie, ktoré vychádzajú zo štúdia klasických textov čínskej medicíny a vnútornej alchýmie o účinkoch a vzájomných väzbách akupunktúrnych bodov a meridiánov. Je to zatiaľ môj najväčší a najobsiahlejší vzdelávací projekt, ktorý plánujem dokončiť spolu s Vami v priebehu najbližších troch rokov. Jeho výsledkom ako pevne verím bude komplexné dielo o používaní akupunktúrnych bodov na základe skutočne pôvodnej formy klasicickej čínskej medicíny a akupunktúry, ktorá sa odovzdávala desiatky generácií od učiteľov k ich žiakom a ktorá bola čiastočne prerušená v minulom storočí vznikom oklieštenej formy čínskej medicíny, ktorú dnes poznáme pod názvom tradičná čínska medicína.

Práve najjemnejšie, najsubtílnejšie a z môjho pohľadu kľúčové roviny účinkov akupunktúrnych bodov a meridiánov na úrovni spirituálnych esencií a alchymistických procesov boli takmer kompletne vymazané z moderných učebníc, ktoré sa venujú v celosvetovej literatúre popisu účinkov a použitia akupunktúrnych bodov. Väčšina akupunktúrnych bodov sa v pôvodnej praxi používala často úplne inak ako ich používa dnešná tradičná čínska medicína.

Naša spoločné cesta poznávania bude putovaním po koreňoch, starých prameňoch, čínskych znakoch a hlbokých súvislostiach, ktoré nám starí majstri zanechali. Mám veľkú radosť z možnosti pustiť sa do tohto"Veľkého diela" tvorenia a zdielať jeho plody vo Vašej prítomnosti. Kombinovať budeme tak štúdium teoretické, praktický nácvik lokalizácie bodov v živej anatómii človeka a vnútorné aktivovanie energoinformačného potenciálu každého bodu technikami praktickej alchýmie a qi gongu. Verím, že to bude cesta transformačná pre všetkých, ktorí ňou doputujeme k cieľu...

Obsah kurzu

 • vzájomná kombinácia bodov na dráhe pľúc a princípy ich použitia v klinickej praxi
 • univerzálne princípy kombinatoriky bodov v rámci jedného meridiánu
 • energettická štruktúra meridiánu hrubého čreva
 • priebeh riadneho meridiánu, hlboký vnútorn priebeh
 • priebeh priečneho a pozdĺžneho luo meridiánu
 • priebeh a kľúčové body v rámci divergentného meridiánu hrubého čreva
 • priebeh a kľúčové body šľachosvalového meridiánu
 • funkcie hrubého čreva na úrovni neba, zeme a človeka
 • hmotné, energetické a spirituálne vzťahy
 • vzájomné väzby a komunikácia hrubého čreva s ostatnými orgánmi
 • patológie pre ktoré je vhodné použiť body meridiánu hrubého čreva
 • podrobný rozbor podstaty, symboliky a použitia prvých jedenástich bodov meridiánu hrubého čreva
 • energetické, mentálno-emočné, spirituálne a alchymistické súvislosti bodov hrubého čreva
 • WU Shu Xue - body piatich priehrad - podstata a princípy použitia v praxi
 • riadenei toku či cez body piatich priehrad - praktické príklady
 • LUO a Yuan body - podstata a princípy použitia v klasickej čínskej medicíne, rozdiely v použití vzhľadom k TČM
 • Prestup patogénu cez body piatich priehrad, LUO a Yuan body

Čo všetko je v cene zahrnuté?

 • príručky v slovenčine elektronicky do Vašich tabletov a notebookov

Ukážka z kurzu

Ukážky z používaných obrázkov

Akupunktúrne body meridiánu hrubého čreva

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook