Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Feng Shui I - sám sebe poradcom - online
Feng Shui I - sám sebe poradcom - online
Trvanie: 64 h
Miesto: priamo v pohodlí Vášho domova
Akciová cena 320 € (520 €)
Akcia platí do: 25.03.2023
 

Zaujíma Vás tematika tradičného Feng Shui? Chcete sa stať profesionálnym konzultantom v tejto oblasti alebo sa venovať feng shui len pre osobnú potrebu a vlastné potešenie? Využite silu stáročiami overených techník tradičného feng shui pre svoj rozvoj alebo Vašich blízkych.

Čaká Vás nová pohodlná kombinovaná forma vzdelávania

Počas štúdia využijeme najmodernejšie formy štúdia. K účasti na kurze nepotrebujete mať žiadne predchádzajúce vstupné znalosti. Ako to bude prebiehať?

Dostanete prístup k video materiálom, ktoré budete študovať v pohodlí doma u seba, v čase kedy Vám to bude vyhovovať. Ku každej časti kurzu dostanete k dispozícii pripravené študijné materiály v elektronickej forme, vrátane príkladov a podporného softvéru. Videá ku každému modulu štúdia budete môcť neobmedzene pozerať kedykoľvek počas šesť mesiacov od aktivácie prístupu. 

Na záver Vás čaká záverečná skúška v podobe projektovej štúdie. Po jej odovzdaní dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť ako harmonizovať energiu svojho priestoru s využitím niekoľko stáročných znalostí starobylého feng shui.
Po jeho absolvovaní sa môžete rozhodnúť či sa chcete stať aj profesionálnym poradcom vo Feng Shui a pokračovať ďalej v štúdiu.

Aká je štruktúra kurzu?

Kurz je zložený zo štyroch študijných modulov:

 1. Na prvom stretnutí spoznáte princípy, na základe ktorých feng shui funguje a naučíte sa správne pracovať s formou a usporiadaním interiéru. Dozviete sa ako tvary vplývajú na človeka, naučíte sa správne používať kompas LUO Pan na zameriavanie priestoru.
 2. V druhej a tretej časti spoznáte ako vplyva okolité prostredie na energiu v interiéry, ako správne vyhodnotiť energiu v exteriéry a ako upraviť exteriér aby podporoval správne energiu v interiéry. Naučíte sa pracovať s umiestňovaním vodných prvkov v záhrade.
 3. V štvrtej časti budete podrobne analyzovať interiér na základe výpočtov, časových vplyvov a správneho zamerania orientácie stavby vzhľadom k magnetickému poľu. 

Naučíte sa pracovať s energetickými matricami pomocou techník BaZhai a Lietajúcich hviezd. Na základe týchto techník sa naučíte ako správne vybrať miesto a orientáciu postele, spoznať na aký účel je aká miestnosť vhodná, voliť vhodné tvary, materiály a interiérové prvky v miestnostiach, vhodne usporiadať členenie interiéru a tok energie.

Pozrite si hodinovú ukážku z úvodu školenia

štartovací balík Feng Shui kurzov

Podrobná obsahová náplň modulov

I. Korene tradičného Feng Shui

1. Lekcia - Vývoj a hlavné školy

 • stručný prehľad histórie a vývoja tradičného Feng Shui
 • rozdelenie tradičných škôl Feng Shui
 • porovnanie tradičného Feng Shui s "New Age" feng shui
 • esencia tradičného Feng Shui

2. Lekcia - Základné filozofické princípy

 • Taoistická koncepcia vzniku univerza
 • WuJi a Tai Ji
 • Qi
  • čo je Qi a ako sa prejavuje
  • mýty a fakty o podstate a prejavoch Qi
  • princípy premeny a diferenciácie Qi
 • Princípy Yin a Yang
  • podstata princípov Yin a Yang a ich prejavy
  • Yin a Yang - mýty a fakty
  • vzájomné premeny a vzťahy princípov v priestore a čase
  • diferenciácia Qi v rámci rôznych pomerov Yinu a Yangu
 • 3 základné diferenciácie Qi z pohľadu Feng Shui

3. Lekcia - Aplikácia základných filozofických princípov v priestore

 • Analýza Tai Ji v priestore
  • malé a veľké Tai Ji
  • posúdenie kvality Tai Ji
  • techniky "vitalizovania" Tai Ji
  • ukážky príkladov slabého Tai Ji priestoru vrátane možností jeho zlepšenia
  • praktický nácvik presnej lokalizácie a analýzy Tai Ji na pôdorysoch
  • riešenie prípadových štúdií
 • Analýza princípov Yin a Yang v priestore
  • harmonické a disharmonické pomery Yinu a Yangu v priestore
  • rozlíšenie vlastností priestoru a foriem z pohľadu algoritmu Yin a Yang
  • praktický nácvik analýzy interiérov a exteriérov z pohľadu Yin a Yang
  • praktické vyhľadávanie extrémnych prejavov Yinu a Yangu a možnosti ich úpravy
  • nácvik harmonizácie priestoru na základe algoritmov Yinu a Yangu
  • riešenie prípadových štúdií a ukážky harmonicky ladených priestorov
 • Riadenie Qi v priestore
  • pravidlá rozloženia a toku Qi v priestore
  • možnosti cieleného riadenia a kontroly Qi v priestore
  • horizontálne a vertikálne smerovanie Qi
  • techniky koncentrovania a rozptyľovania Qi v priestore
  • techniky zrýchlenia a spomalenia toku Qi v priestore
  • praktické ukážky využitia formy pre riadenie Qi
  • využitie informácie pre riadenie Qi
  • rozlíšenie Sha Qi a Sheng Qi
  • možnosti eliminácie Sha Qi a podpory Sheng Qi
  • riadenie Qi v otvorenom a uzavretom priestore

4. Lekcia - Riadenie toku Qi v pôdoryse priestoru

 • Šesť kľúčových prvkov pôdorysu
  • analýza najdôležitejších prvkov pôdorysu bytu a domu
 • Ming Tang
  • vonkajší a vnútorný Ming Tang
  • optimálne proporčné vzťahy medzi vonkajším a vnútorným Ming Tangom
  • najčastejšie poruchy v oblasti Ming Tangu a možnosti ich riešenia
 • Analýza cirkulácie Qi podľa pôdorysu
  • vhodné a problematické tvary pôdorysu
  • Problémové prvky pôdorysu a možnosti ich úpravy
  • princípy cirkulácie Qi v rámci vnútorného členenia priestoru
 • Analýza vstupných dverí a priečelia
  • kľúčové pravidlá pre vstupné dvere a priečelie budovy
  • najčastejšie problémy vstupu a možnosti ich riešenia
  • ukážky správne navrhnutých vstupných dverí
  • ochrana vnútorného priestoru vhodným zabezpečením vstupných dverí
 • Interiérové dvere a okná
  • zásady správneho vzájomného usporiadania okien a dverí v interiéroch
  • najčastejšie problémy s praxe a ukážky ich riešení
  • riadenie cirkulácie Qi s využitím dverí a okien v interiéry
  • praktické precvičovanie a riešenie prípadových štúdií

  5. Lekcia - Wu Xing

  • podstata a filozofické princípy teórie Wu Xing (5 pohybov)
  • priestorové a časové korešpondencie podľa Wu Xing
  • podrobná analýza vlastností Wu Xing
  • vzájomné vzťahy v rámci teórie Wu Xing a možnosti ich praktického využitia pri ladení priestoru
  • zariaďovanie interiéru podľa princípov Wu Xing
  • aplikácia nápravných opatrení podľa teórie Wu Xing

  6. Lekcia - Ba Gua - 8 trigramov

  • filozofické korene a podstata trigramov
  • vlastnosti trigramov a možnosti ich vzájomného usporiadania
  • symbolický jazyk trigramov a jeho interpretácia
  • praktické použitie trigramov vo Feng Shui
  • HE TU a LUO SHU, Xian Tian Ba Gua a Hou Tian Ba Gua

  7. Lekcia - zameranie pôdorysu

  • praktický nácvik zamerania pôdorysu stavby pomocou kompasu
  • druhy kompasov a praktické rady ako zohnať vhodný kompas
  • práca s turistickým kompasom
  • práca s kompasom Luo Pan
  • najčastejšie chyby pri práci s kompasom a ako sa im vyhnúť
  • praktický tréning zamerania Tai Ji, dverí, stien a exteriérových prvkov

  8. Lekcia - Ba Zhai - 8 smerov

  • analýza vlastností Qi podľa algoritmu Ba Zhai v priestore
  • výpočet GUA domu (bytu) na základe jeho zamerania kompasom
  • analýza pôdorysu aplikovaním algoritmu Ba Zhai
   • metóda deviatich palácov
   • metóda ôsmych smerov
  • vyhodnotenie vhodných a problematických sektorov domu (bytu) podľa Ba Zhai
  • výpočet Ming Gua človeka
  • analýza vhodných a problematických smerov pre všetkých obyvateľov podľa Ba Zhai
  • techniky vyhľadania vhodného miesta v byte a dome pre každého člena domácnosti podľa algoritmu Ba Zhai
  • optimálne rozloženie dôležitých miestností v byte a dome podľa techniky Ba Zhai
   • vstupné dvere do jednotlivých miestností
   • spálňa a posteľ
   • kuchyňa a šporák
   • pracovňa, študovňa a pracovný stôl
   • ostatné miestnosti a zariadenia

  9. Záverečné opakovanie a praktické príklady


  II. Exteriérové Feng Shui

  1. lekcia – Vývoj a hlavné smery krajinného Feng Shui

  • stručný prehľad histórie a vývoja smerov tradičného krajinného Feng Shui
  • princípy Luan Tou
  • významné spisy a diela krajinného Feng Shui

  2. lekcia – Princípy krajinného Feng ShuiPrincípy exteriérového Feng Shui

  • Cheng Shi Feng Shui, Da Feng Shui, Xiao Feng Shui, Shan Long Fa, Shui Long Fa
  • vietor, voda, hory
  • interakcia YINu a YANGu v exteriéri
  • obraz a forma
  • zhromažďovanie a rozptyľovanie QI
  • Shanshui
  • riadenie QI krajinnými prvkami
  • vnímateľná a nevnímateľná QI
  • Vodný a Horský drak, ich rozdelenie a vzájomná interakcia
  • Sha Qi a Sheng Qi
  • 4 celestiálne zvieratá

  3. lekcia – Štúdium Horského draka

  • podstata teórie Horského Draka
  • Analýza horského draka a jeho interakcia s vodným drakom
  • typy Horských Drakov – Gao Gang Long, Ping Gang Long, Ping Yang Long
  • anatómia Horského Draka
  • Long Mai - Dračie žily – ich podstata, lokalizácia a vyhodnotenie kvality a intenzity
  • Long Xue
  • vyhľadanie hlavy Draka, tela Draka
  • pulzácia draka
  • tvary hôr a ich pôsobenie
  • kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie horských útvarov
  • Qing Long Sha, Bai Hu Sha
  • Sheng Long, Bing Long
  • špeciálne formácie horských útvarov – Zelený drak križujúci Ming Tang, Biely tiger križujúci Ming Tang, Vystupujúca formácia červeného fénixa

  4. lekcia – Štúdium Vodného drakaAnalýza vodného draka technikami tradičného feng shui

  • podstata Vodného draka
  • typy vôd a ich charakteristika
  • formácie Vodných drakov
  • Zelený drak plávajúci vo vode, Biely tiger pijúci vodu
  • voda nad domom
  • posúdenie kvality a kvantity vodných prvkov
  • tvar vodných tokov

  5. lekcia – Časové vplyvy

  • techniky San Yuan pre posúdenie umiestnenia vodných a horských prvkov
  • teória priameho a nepriameho „ducha“Princípy Zheng Shen a Ling Shen v systéme Xuan Kong Feng Shui
  • časové periódy a zmeny kvality priestoru
  • kontrola extrémov vnímateľnej a nevnímateľnej QI

  6. lekcia – Mestská architektúra

  • tvary budov a ich vplyv
  • harmonické a disharmonické tvary budov
  • typy striech
  • vertikálne členenie stavby
  • WU XING a tvary budov, interakcia s Ming Gua obyvateľov
  • výber vhodného poschodia pre obyvateľov viacposchodových budov – aplikácia HE TU
  • rodinné domy, radové rodinné domy, bytovky, veľké bytové komplexy
  • priestorové formácie budov a ich vzájomné interakcie
  • cesty a výškové budovyAnalýza exteriérového feng shui v meste
  • ulice, aleje, kaskády, prevýšenia, fontány, kanalizácie, otvorené miesta
  • špecifické útvary mestskej architektúry a ich vplyv
  • vzájomné tlaky medzi budovami
  • YIN sha, YANG sha
  • Tian Zhan Sha, Wan Dao Sha, Tan Tao Feng

  7. lekcia – Analýza pozemku

  • výber vhodného pozemku
  • tvar pozemku a umiestnenie stavby
  • vstup na pozemok, prístupová cesta
  • problematické tvary pozemkov a možnosti ich úpravy
  • typy prevýšení pozemku a ich vplyv na stavbu
  • formácia Jin Tian ShuiAnalýza geometrie stavby s využitím techník feng shui
  • 9 typov pôd podľa Ru Di Yan
  • oplotenie pozemku
  • kľúčové princípy záhradnej architektúry

  8. lekcia – Ming Tang a Shui Kou

  • vonkajší Ming Tang
  • distribúcia QI v priestore na základe formy
  • ako vyhľadať Shui Kou

  9. Záverečné opakovanie a praktické príklady

  Ukážka základnej exteriérovej analýzy vo Feng Shui

  Ukážka základnej exteriérovej analýzy vo Feng Shui


  III. Interiérové Feng Shui - techniky Ba Zhai

  0. Lekcia – ...rozprávanie o mlčaní...

  • Princípy interiérového Feng Shui
  • „Priestor“ verzus „Psyché“
  • Od potenciálu udalostí k ich realizácii

  1.Lekcia – Trigramy

  • Binárny model trigramov
  • Vzájomné interakcie trigramov v Xian Tian Ba Gua a Hou Tian Ba Gua
  • vlastnosti trigramov, symbolický jazyk trigramov a jeho interpretácia
  • vlastnosti trigramov z pohľadu heliocentrického, antropocentrického a geocentrického
  • projekcia trigramov v priestore
  • praktické použitie trigramov vo Feng Shui

  2. Lekcia – Priemet trigramov na pôdorys

  • Princípy sektorovej analýzy pôdorysu interiérov – DI PAN
  • Aplikácia techniky deviatich palácov a ôsmich smerov
  • Priemet trigramov na pôdorys v interiéri
  • Priradenie miestností deviatim palácom
  • Techniky priradenia trigramov miestnostiam pri netypických a nepravidelných pôdorysoch
  • Interpretácia kvality priestoru na základe tvaru pôdorysu z pohľadu vlastností trigramov
  • Miestnosti riadené jedným trigramom a miestnosti riadené viacerými trigramami
  • Viac miestností v sektore jedného trigramu
  • Sektor trigramu rozdelený výraznými Yinovými interiérovými prvkami
  • Aplikácia princípov Wu Xing pri analýze trigramov
  • Podrobná interpretácia vplyvu exteriérových prvkov na interiér pomocou trigramov

  3. Lekcia – Orientácia v priestore

  • Xiang Xing a Zuo Xing
  • Zameranie orientácie rodinných domov a domov v radovej zástavbe
  • Zameranie orientácie panelákov
  • Zameranie orientácie vo veľkých bytových komplexoch
  • Pokročilé techniky správneho zamerania orientácie stavby vo vzťahu k exteriéru a funkčnému rozloženiu interiérových prvkov
  • Riešenie zložitejších prípadových štúdií z praxe

  4. Lekcia – Ba Zhai Feng Shui

  • Pokročilé princípy sektorovej analýzy pôdorysu použitím algoritmu Ba Zhai
  • Metodika a výpočet odvodenia vlastností ôsmich sektorov na základe vzájomných interakcií trigramov
  • Podrobný popis ôsmich interakcií trigramov na základe ich mocnosti, polarity a formy
  • Interpretácia ôsmich interakcií trigramov
  • WU XING a Ba Zhai
  • Nápravné opatrenia pri Ba Zhai
  • 64 interakcií trigramov domu a človeka a ich interpretácia
  • vyhodnotenie vhodných a problematických sektorov domu (bytu) podľa Ba Zhai
  • techniky vyhľadania vhodného miesta v byte a dome pre každého člena domácnosti podľa algoritmu Ba Zhai
  • Technika kombinácie lokácie a orientácie
  • Technika Palác-Hviezda
  • Skúmanie lokácie a orientácie vstupných dverí v dôležitých miestach interiéru
  • Technika „malého“ Ba Zhai
  • optimálne rozloženie dôležitých miestností v byte a dome podľa techniky Ba Zhai
   • vstupné dvere do jednotlivých miestností
   • spálňa a posteľ, obývačka, detská izba
   • kuchyňa a šporák, krb
   • pracovňa, študovňa a pracovný stôl
   • chodby a schodištia
   • ostatné miestnosti
  • Interakcia exteriérových prvkov a ich projekcia v systéme Ba Zhai na interiér
  • Riešenie prípadových štúdií z praxe

  5. Podrobná analýza interiérových foriem

  • Vstupné dvere, interiérové dvere a balkóny
  • Výťahy, chodby a ich vzťah k bytom v činžiakoch
  • Proporčné vzťahy miestností
  • Tvary a umiestnenia schodísk
  • Garáže a prístavby k domom
  • Rozloženie interiérového nábytku
  • Toalety a kúpeľne
  • Voda a oheň v interiéry – Lin Tou Shui, Qian Bi Shui
  • Zrkadlá, svietidlá
  • Elektronické zariadenia v interiéry
  • Tvarové žiariče a problematické interiérové formy
  • Dekorácie v interiéri, použitie farieb, fotografií, symbolov a rastlín z pohľadu tradičného Feng Shui


  IV. Lietajúce hviezdy Feng Shui - techniky časových vplyvov v interiéry a exteriéry

  História vývoja Xuan Kong Fei Xing

  • historické pozadie vývoja smerov Xuan Kong
  • významné diela a ich autori
  • najvýznamnejší majstri tradičného umenia Xuan Kong
  • legendy a fakty

  Filozofické princípy

  • esencia Xuan Kong Fei Xing
  • princípy času a priestoru
  • podstata lietajúcich hviezd
  • mechanizmus pôsobenia v realite
  • mechanizmy spustenia realizačného potenciálu udalostí v systéme Xuan Kong Fei Xing

  Princípy priestoru a času

  • princípy San Yuan
  • meranie kvality času v systéme Xuan Kong
  • časové cykly a ich vlastnosti
  • vlastnosti času a priestoru vo vzťahu k Luo Shu a He Tu
  • Ba Gua a 24 hôr
  • konštrukcia 24 smerového kompasu
  • princíp San Cao a rovnováha Yinu a Yangu v systéme 24 hôr
  • princípy orientácie v priestore
  • kombinácia vlastností času a priestoru

  Výpočet diagramu lietajúcich hviezd

  • mechanizmus výpočtu lietajúcich hviezd
  • ako definovať referenčný bod pre výpočet lietajúcich hviezd
  • Luo Shu a transformácia trigramov
  • výpočet hviezdy periódy
  • výpočet časových hviezd palácov
  • definovanie Yinovej a Yangovej cesty výpočtu vodnej a horskej hviezdy
  • výpočet vodných a horských hviezd pre všetky paláce
  • priemet diagramu lietajúcich hviezd na pôdorys
  • praktický tréning výpočtu lietajúcich hviezd pre rôzne periódy a orientácie

  Interpretácia vlastností hviezd

  • vlastnosti 9 lietajúcich hviezd
  • Wu Xing a 9 hviezd Xuan Kong Fei Xing
  • vzťah trigramov a lietajúcich hviezd
  • vzájomné korelácie trigramov a lietajúcich hviezd
  • zmena kvality hviezd na základe ich časovej aktuálnosti

  Význam kľúčových palácov

  • význam a použitie centrálneho paláca
  • význam a interpretácia čelného paláca
  • význam a interpretácia zadného paláca
  • princípy Shan Shui v systéme Xuan Kong Fei Xing

  Princípy vody v systéme Xuan Kong

  • Zheng Shen, Ling Shen a schéma Luo Shu
  • Zhui Shen a schéma He Tu
  • Výber vhodného miesta pre umiestnenie vodných a horských prvkov v interiéry a exteriéry

  Interpretácia lietajúcich hviezd

  • aktivovanie vodných a horských hviezd exteriérovými vplyvmi
  • aktivovanie vodných a horských hviezd interiérovými vplyvmi
  • mechanizmus spustenia priemetu udalostí na základe aktivácie hviezd
  • štyri základné typy tabuliek a ich interpretácia vo vzťahu k exteriérovým formáciám
  • kontrola interakcie Qi na základe princípov Wu Xing
  • identifikovanie problematických vplyvov v interiéry a princípy ich kompenzácie
  • posúdenie závažnosti intenzity vplyvu lietajúcich hviezd
  • vyhľadanie priaznivých sektorov v interiéri a aktivovanie ich potenciálu

  Aplikovanie princípov Xuan Kong Fei Xing Feng Shui v interiéroch

  • výber umiestnenia vstupných dverí do domu, bytu a jednotlivých miestností
  • výber umiestnenia ohňa a vody v interiéry a exteriéry
  • výber vhodného miesta pre posteľ
  • výber vhodného miesta pre obývačku, kuchyňu, detskú izbu, pracovňu, spálňu a pod.
  • nápravné opatrenia pre problematické časové vplyvy
   
  Kontakt:
  Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
  Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
  info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
  www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

  Nájdete nás aj na:
  you tube facebook