Techniky ZERI vyhľdávanie vhodných dátumov a času pre zahájenie dôležitých aktivít osobných aj pre feng shui.