Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path /home/pb034800/www_root/cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /home/pb034800/www_root/plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Tlačiť
PDF

Detekcia GPZ - on line seminár

Kurz Geopatogénne zónyTermín: kedykoľvek online
Cena: pozrite si aktuálnu akciu v eshope
Miesto: Priamo v pohodlí Vášho domova

Objednať Feng Shui Kurz

Máte záujem zorganizovať workshop vo Vašom meste?

V prípade uzavretej skupiny 8 a viac osôb môžem seminár uskutočniť aj v inom termíne a meste.

Informácie o kurze

Kurz je určený pre praktikov tradičného Feng Shui, na ktorom sa zameriame na teóriu pre kontaktnú a dištančnú detekciu geopatogénnych zón.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Čo Vás na kurze čaká?

 • história skúmania GPZ v rôznych národoch
 • podstata a mechanizmus vplyvu GPZ
 • možnosti objektivizácie vplyvu GPZ
 • rozdelenie geopatogénnych zón
 • diagnostika geopatogénnych, technopatogénnych a geoeugénnych zón
 • Benkerova mriežka, Curryho a Hartmanove pásy
 • priestorová 3d štruktúra vodných zón a geologických zlomov
 • rozdelenie geologických zlomov a popis ich účinku
 • ďalšie typy geologických anomálií
 • radónové lokality, hydroeologické mapy a ich použitie
 • prehľad rádioaktívnych lokalít
 • fyzikálne a nefyzikálne prejavy vplyvu GPZ
 • deformácie a nehomogenity pravidelných mriežok
 • metodika detekcie a ako ju aplikovať v praxi
 • tvorba vnútorného detekčného programu
 • tréning rozvoja vnímavosti na priestor
 • detekcia zón kontaktne v priestore
 • detekcia zón dištančne (na diaľku cez plánik)
 • techniky automatickej kresby na dištančnú detekciu GPZ
 • možnosti eliminácie vplyvu zón - mýty a fakty
 • rozdelenie geopozitívnych (geoeugénnych) zón, ich diagnstika a použitie
 • pásové a kruhovo špirálovité geoeugénne zóny
 • polarita geoeugénnych zón
 • tvorba sakrálnych stavieb a starobylých svätýň na geoeugénnych zónach

Ukážky použitých podkladov zo študijného materiálu:

Kurz Geopatogénne zóny

Objednať Feng Shui Kurz


Tradičné feng shui - úvod