Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path /home/pb034800/www_root/cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /home/pb034800/www_root/plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Tlačiť
PDF

Kurz Time management 5. generácie

Kurz Timemanagement štvrtej generácie - Nobert Synčák Termín: kedykoľvek online
Akciová cena online verzia: pozrite si aktuálne akcie v eshope
Miesto: Priamo u Vás doma
Tvoríme novú generáciu timemanažmentu! Plánovanie aktivít podľa kvality času.

objednaťČo sa na tréningu naučíte?

 • Spoznáte ako rozvinúť Váš vnútorný potenciál
 • Naučíte sa ako čerpať energiu z riešenia nových úloh
 • Spoznáte ako plánovať aktivity na základe časových cyklov a kvality energie v čase
 • Dozviete sa ako zvládnuť väčšinu z toho čo si naplánujete
 • Naučíte sa ako vniesť pokoj a viac pohody do osobného aj pracovného života
 • Vyskúšate na sebe silu stáročiami overených techník pre podporu Vašej vitality a samoregenerácie organizmu

Pozrite si videoupútavku a ukážku zo školenia

Kurz Timemanagement V. generácie


Komu je tréning určený?

 • Vrcholovým manažérom a riadiacim pracovníkom väčších firiem a spoločností
 • Konateľom a majiteľom menších aj stredných firiem
 • Riadiacim pracovníkom na úrovni stredného manažmentu
 • Pre každého, kto pociťuje, že je „zahltený“ rýchlym pohybom udalostí a vysokým tempom života

Čo je zahrnuté v cene tréningu?

 • Študijný materiál a cvičné príklady
 • Trojmesačná licencia na plný prístup do softvérovej aplikácie na výpočty optimálnych termínov plánovania aktivít
 • Občerstvenie
 • Osvedčenie

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na tréningu sa nevyžadujú žiadne povinné vstupné znalosti.

Obsah tréningu Prebudenie Vládcu času

Korene preťaženia alebo prečo sa stávame otrokmi času

 • Ako sa zmenilo naše vnímanie informácií v informačnej dobe
 • Príčiny a mechanizmy, ktoré vplývajú na naše preťaženie v čase
 • Princípy 4. a 5. generácie time managementu
 • Myšlienkové brzdy ako zdroj časového stresu

Princípy času

 • Čo je čas, jeho podstata a prejavy z pohľadu novej fyziky a filozofie veľkých mysliteľov
 • Kvantita a kvalita času
 • Pohyb vedomia po časovej osi
 • Uvoľňovanie starých blokov a napätí
 • Techniky pre uzatváranie nedokončeného
 • Sprítomnenie informácií ako nástroj pre riadenie času
 • Vedomé tvorenie budúceho - vízie, ciele a plány
 • Subjektívne a objektívne vnímanie časového priestoru
 • Vedomé spomalenie a zrýchlenie vnímania času
 • Kompresia času a transformácia myslenia
 • Ako nastoliť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom

Princípy 5. generácie timemanagementu - plánovanie v kvalite času

 • časové cykly a analýza kvality energie v čase
 • výber kvalitatívnych časových parametrov pre plánovanie dôležitých aktivít
 • práca so softvérom na vyhľadanie vhodných časových okamihov pre aktivity
 • zladenie povahy aktivít s energiou času
 • vyhľadanie "zlatých" termínov
 • ako sa vyhnúť plánovaniu aktivít v deštruktívnom toku energie

Zlodeji času

 • Spoznanie zlodejov, ktorí Vás najviac okrádajú o drahocenný poklad času na život
 • Vonkajší a vnútorní zlodeji času
 • Ako vstupujú zlodeji do Vášho časového priestoru
 • Technika zabezpečenia vstupných dverí – aby ste už zlodejov nepozývali na návštevu
 • Premena zlozvykov na návyky alebo ako zmeniť vnútorných zlodejov na darcov času
 • Podrobný audit a „Smart analýza“ vlastných zlodejov času

Princípy tvorenia v čase a priestore

 • Pohyb a kľud – hľadanie zlatého kľúča k tvorivému sebariadeniu
 • Úrovne tvorenia v čase – obsah, proces, výstup
 • Princíp „Pozorovateľa“ – techniky pre podporu kreativity pri investovaní Vašej energie v čase
 • Techniky čerpania energie z uzavretých úloh
 • Práca s informáciami a energiou v čase
 • Uvoľnenie napätia a práca s veľkým tlakom úloh

Vnútorný vhľad a sebapoznanie

 • Uvedomenie si svojej podstaty, charakteru, prirodzenosti a formy prejavu
 • Integrita človeka na úrovni hmotnej, energetickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej
 • Transformácia mysle a techniky vnútornej kultivácie osobnosti
 • Päť pilierov vnútorného rozvoja
 • Praktický nácvik techník na čerpanie vnútornej energie, sily, uvoľnenia a vnútorného sebapoznania
 • Rozvoj životných priorít – pracovných aj osobných
 • Podrobná analýza faktorov, ktoré pre Vás predstavujú najväčší problém pre produktívne riadenie času a spoločné hľadanie ich riešení

Rovnováha a projekcia sily vedomia

 • Vnútorná a vonkajšia rovnováha a ich vplyv na voľný tok energie
 • Vonkajšie a vnútorné korene nerovnováhy a ich priemet na stagnáciu a poruchy toku energie
 • Techniky zhromaždenia a projekcie sily
 • Tvorenie vlastnej reality života – aplikovanie princípu vedomého zámeru
 • Čistenie vnútra a rozpúšťanie blokov

Plánovanie úloh a aktivít v čase

 • Metodika a techniky plánovania podľa princípov 5. generácie
 • Plánovanie cieľov a priorít
 • Plánovanie činností a potrebných zdrojov na ich realizáciu
 • Definovanie parametrov úloh
 • Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning a analýza na plánovanie dôležitých a naliehavých úloh
 • Ako zastaviť kolotoč zhonu a neustáleho nestíhania vhodným riadením a plánovaním času
 • Destilácia úloh
 • Krátkodobé a dlhodobé plánovanie
 • Plánovanie cyklicky sa opakujúcich úloh a činností
 • Riešenie konfliktov priorít a kritických úloh

Vnútorné techniky pri plánovaní

 • Vnútorné techniky a princípy plánovania – ako pripraviť svoju myseľ a vedomie na plánovanie
 • Technika uzamknutia „Osobného paláca“
 • Vytvorenie pokojného priestoru pre plánovanie v čase
 • Biologické rytmy človeka, výkonnostná krivka a odporúčania kedy a ako plánovať
 • Vnútorné techniky projekcie budúcich vecí v mysli
 • Technika - Tvorba vnútorných pomocníkov
 • Práca s mysľou a emóciami
 • Vnútorné upratovanie
 • Vnútorná odmena
 • Princípy synergie a ich využitie v aktívnom sebariadení

Nástroje a pomôcky pre plánovanie a riadenie času

 • Použitie softvérovej podpory
 • Myšlienkové mapy a možnosti ich využitia pri plánovaní
 • Tvorba vzorov a šablón pre opakované použitie
 • Informačný manažment
 • Vývoj nástrojov zvyšujúcich produktivitu

Kreatívne delegovanie úloh

 • Ako správne delegovať úlohy tak, aby boli splnené v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri delegovaní úloh a ako ich rozpoznať
 • Praktický nácvik techník delegovania a uvedomenie si vlastných chýb
 • Ako prijať delegované úlohy a splniť ich v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri prijímaní delegovaných úloh a ako sa ich vyvarovať
 • Princípy tvorivého delegovania alebo ako podporiť schopnosť tvorivo myslieť a konať u svojich kolegov
 • Ako produktívne odmietať delegované úlohy
 • Ako neriešiť úlohy za svojich podriadených

Ak máte záujem o uzavretý firemný tréning, kontaktujte nás na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. pre vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Kto je Norbert Synčák?

Ing. Norbert Synčák

Ing. Norbert Synčák Je je 15 rokov vyhľadávaným školiteľom a odborným konzultantom v oblasti vnútorného rozvoja osobností a firiem, tradičného feng shui, IT a interdisciplinárnych oblastí. Prednášal pre desiatky tisíc poslucháčov vrátane vrcholových manažérov veľkých medzinárodných spoločností. Je pravidelným prednášateľom na medzinárodných kongresoch. Pôsobí ako školiteľ pre trénerov a konzultantov v oblasti IT a tradičného Feng Shui.
22 rokov sa venuje štúdiu vlastností priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii a vnútornému rozvoju človeka. Je viceprezidentom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, zakladateľom a majiteľom školiacej firmy Lapis, s.r.o.. Je spoluautorom knihy Perspektívy psychotroniky, psychotronika v 21. storočí (CAD Press) a autorom viacerých menších príručiek pre užívateľov v oblasti IT. Svoje znalosti z oblasti tradičného feng shui nadobudol štúdiom na Mastery Academy of Chinese Metaphysics (Kuala Lumpur, Malajzia). Ako jeden z prvých na Slovensku začal vyučovať techniky autentického feng shui. Jeho seminármi prešli stovky odborných konzultantov, ktorí pôsobia ako poradcovia feng shui na Slovensku a v Čechách. 6 rokov vedie pravidelné tréningy a semináre zamerané na podporu integrity človeka a vlastných samoregeneračných schopností s využitím techník Čchi kungu. Je absolventom štvorročného štúdia tradičnej čínskej a taoistickej medicíny v Prahe. Čchi kung študoval u viacerých zahraničných učiteľov.